Home » Full Stack Marketer Là Gì? Có Hay Tồn Tại Hay Không? » 23916649_1691226634231198_5400072823622901850_o

23916649_1691226634231198_5400072823622901850_o

Marketing Stack 4

Facebook Comments

Tác giả:

Hiện đang là Marketing Director của Ringier AG Vietnam. Đam mê về Digital Marketing và với mong muốn chia sẻ những kiến thức đã cóp nhặt được với nhiều người hơn, tôi đã quyết định tạo ra blog conversion.vn. Nếu cần liên hệ với tôi thì hãy gửi email qua tu.bui@conversion.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *
Email *
Website