Home » Mobile Analytics Và Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết » mobile-devices-time-spent-money-spent

mobile-devices-time-spent-money-spent

mobile-devices-time-spent-money-spent.png

Số tiền quảng cáo cho mảng mobile chưa tương xứng với thời gian họ ở trên kênh này.

Facebook Comments

Tác giả:

Tú hiện đang giữ vị trí CEO của Marry Network, một phần của Ringier AG Vietnam và đồng thời là Founder của UAN - Cộng Đồng Marketing và Truyền Thông. Đam mê về marketing, kinh doanh và công nghệ và với mong muốn chia sẻ những kiến thức đã cóp nhặt được với nhiều người hơn, tôi đã quyết định tạo ra blog conversion.vn. Nếu cần liên hệ với tôi thì hãy gửi email qua tu.bui@conversion.vn.
mobile-devices-time-spent.png
time-spend-on-mobile.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *
Email *
Website