Home » Tăng Conversion Rate Cho Website Bán Hàng » van-chuyen-serious-business

van-chuyen-serious-business

van-chuyen-serious.jpg

Vận chuyển hàng hóa – quan trọng tới mức người ta còn làm phim về nó

Vận chuyển hàng hóa – quan trọng tới mức người ta còn làm phim về nó

Facebook Comments

Tác giả:

Tú hiện đang giữ vị trí CEO của Marry Network, một phần của Ringier AG Vietnam và đồng thời là Founder của UAN - Cộng Đồng Marketing và Truyền Thông. Đam mê về marketing, kinh doanh và công nghệ và với mong muốn chia sẻ những kiến thức đã cóp nhặt được với nhiều người hơn, tôi đã quyết định tạo ra blog conversion.vn. Nếu cần liên hệ với tôi thì hãy gửi email qua tu.bui@conversion.vn.
giao-hang.jpg
phuong-phap-chi-tra.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *
Email *
Website