Home » Posts tagged "display advertising"

Adblock và Anti-adblock – Trò Chơi Đuổi Bắt

Đối với những người làm bên mảng digital marketing như chúng ta thì việc thấy các banner quảng cáo trên các website mỗi khi lướt web là chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng ta còn hiểu rằng quảng cáo là đôi khi cần thiết để...
Đọc tiếp »

An Overview about the Display Advertising Ecosystem

display-ecosystem-02.png
Are you working in a publisher, adnetwork? Are you a planner in an agency? Or do you run ads campagins on Google Display Network (GDN) or Demand Site Platform (DSP) by yourself? You must be familiar with the display advertising with advertising forms and another...
Đọc tiếp »