5 Things I’ve Learned after Two Years of Blogging

Just two years ago (27/2/2014), I created the Conversion.vn blog when I suddenly felt like wanting to write something. At this point when looking back, I realise that it is one of the most appropriate, though temporary, decision of mine. This little blog has so...
Đọc tiếp »

Adblock và Anti-adblock – Trò Chơi Đuổi Bắt

Đối với những người làm bên mảng digital marketing như chúng ta thì việc thấy các banner quảng cáo trên các website mỗi khi lướt web là chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng ta còn hiểu rằng quảng cáo là đôi khi cần thiết để...
Đọc tiếp »

Planned Obsolescence: Sự Lỗi Thời Có Tính Toán

Bạn có biết tại Mỹ có một chiếc bóng đèn sợi đốt tên là Centennial Light được sản xuất vào cuối những năm 1890 và cho đến nay vẫn tiếp tục sáng? Bạn có thấy nghịch lý là những chiếc điện thoại Nokia 3310 huyền...
Đọc tiếp »

Facebook Audience Optimization – Engagement

Facebook has recently announced that Audience Optimization is available for people who manage fanpages. This tool allows the fanpage’s admin to select and target the audience (among those who like their fanpage) so that their content is reachable to certain groups of audience. How does...
Đọc tiếp »

13 Digital Trends In 2016 in Vietnam

2015 is coming to an end and a new year is approaching, let’s together with conversion.vn take a look at some of the new digital trends that may go mainstream for 2016. These trends have begun in 2015 or even before but 2016 is their...
Đọc tiếp »