Home » Posts tagged "social"

The End of Free Traffic from Facebook

facebook-organic-reach-down.png
Facebook is the world’s largest social network, and without doubt one of the most used platforms for advertising today. Every service, company, brand in addition to the need to have a website is required to have a page on Facebook to reach their customers on...
Đọc tiếp »

Hồi Kết Cho Traffic Miễn Phí Từ Facebook?

facebook-organic-reach-down.png
Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới và không cần bàn cãi cũng là một trong những platform được sử dụng cho mục đích quảng cáo nhiều nhất ngày nay. Mỗi dịch vụ, công ty, thương hiệu ngoài việc cần có website ra...
Đọc tiếp »