Home » Posts tagged "google"

Organic Traffic from Google is Slowing Down

sudden-realization.jpg
Google has long been one of the main channels in bringing visitors, customers and orders for websites through organic traffic (SEO) and paid traffic (Adwords). As the largest search engine with a market share of nearly 70%, leaving far behind competitors such as Yahoo and...
Đọc tiếp »

Traffic tự nhiên từ Google đang giảm dần

sudden-realization.jpg
Đã từ lâu Google là một trong những kênh chính mang lại khách viếng thăm, khách hàng và đơn hàng cho các website thông qua traffic tự nhiên (organic traffic – SEO) và traffic có trả phí (paid traffic – Adwords). Với vị thế là...
Đọc tiếp »

Hình Google authorship bị loại bỏ

Google có rất nhiều thay đổi và có những thay đổi bạn không nhận thấy, một số khác thì lại rất rõ ràng, như việc Google authorship loại bỏ hình tác giả khỏi kết quả tìm kiếm. Hình authorship là hình ảnh của bạn xuất...
Đọc tiếp »

Mobile SEO and Optimizing Conversion Rate for Mobile

page-speed-mobile-site.png
This article is intended to inform you about an aspect that has not been paid enough attention to: optimization for the mobile version of the website. The optimizing here is not just about technical refinements or mobile SEO to increase rankings but also about improving...
Đọc tiếp »