Biểu Đồ Customer Acquisition và Retention

Biểu đồ customer acquisition (tìm kiếm khách hàng) & retention (giữ chân khách hàng) là những gì Tú tổng hợp lại từ kinh nghiệm làm việc bấy lâu nay có liên quan đến marketplace, e-commerce và cũng như tối ưu hóa. Flow này đến là...
Đọc tiếp »

Measure What Matters – Graphic Summarization

Đợt rồi nhiều công việc, nên gần 2 tháng mới tóm tắt được thêm một cuốn sách nữa vì gần như ngày nào cũng thức đến khuya, chỉ còn một vài tiếng cuối tuần để làm. Cuốn sách mình chọn tóm tắt lần này là...
Đọc tiếp »